Vrienden van Gentblogt

Het Project zoekt geld vrienden.

Gentblogt is, zoals u ongetwijfeld al weet, Het Project waaraan ik mijn ziel heb verk(n)ocht. Het zijn allemaal stuk voor stuk (onbezoldigde) vrijwilligers die elke dag opnieuw hun steentje bijdragen om naast hun dagtaak en (vaak) hun eigen blog ook nog eens een groepsblog te onderhouden.

Helaas is er naast hun inzet ook geld nodig voor hosting, technische middelen, en dies meer. We zouden natuurlijk reclame-inkomsten kunnen verwerven, maar we behouden liever onze redactionele onafhankelijkheid.

Vrienden van Gentblogt

Vandaar deze oproep: word Vriend van Gentblogt, en steun ons zo onze derde jaargang in. Eeuwige dank en erkenning is de uwe!