misc 20060808

Opgepikt uit de RSS feeds:

  • suispiciousminds’ guide to quality coffee drinking: I work in an advertising agency as a new media designer. Visiting clients and having meetings is everyday’s business. And so is drinking coffee. Some companies consider it part of their culture, their brand. Others couldn’t care less. A shame. Therefore I figured it might be fun sharing my coffee experiences during those meetings and visits. Enjoy! [via]
  • Brakman leest de reis van de douanier naar Bentheim. Ach. De herinneringen. Het moet ergens 1993 of 1994 geweest zijn. Nederlandse Literatuur, deze keer helaas niet van prof. AM Musschoot, maar van prof. A Deprez. Wist overloos details van Vlaemsche schrijvers op te sommen (bij vookeur over Jan Frans Willems), en liet ons in 1e of 2e licentie (nu: master) dit boek van Brakman lezen als voorbeeld van hermetische Nederlandse Literatuur. Mijn voorkeur ging onverwijld uit naar prof. Musschoot, die mij met graagte De paradijsvogels van Boon liet bespreken en mij in mijn geestdrift achteraf met evenveel genoegen lid maakte van het LPBoon genootschap (waar ik lang lid van ben gebeleven, o.a. omwille van het ter ziele gegane (?) tijdschrift ‘De Kantieke Schoolmeester’). Uhm, het boek van Brakman is heden ten dage gratis te downloaden als audioboek (MP3 formaat).

Maar laat ik u niet langer vervelen.