misc 20030321

  • Dit lijkt me waanzinnig gevaarlijk. Kijk, ik ben volledig voorstander van snelheidsbeperking in de bebouwde kom (bij uitbreiding: waar ook nodig). Iets als dynamisch opklappende drempels komt echter over als levensgevaarlijk. Er mag dan nog een bord voor staan, maar waarom plaats je dan niet meteen permanente drempel? Die oplossing lijkt me bovendien stukken goedkoper.
  • De bonobo is een mens. Zo wist de man van het half zeven journaal te vertellen. De genen van de mensapen bonobo en chimpansee blijken zo dicht bij de menselijke genen te liggen dat van mensapen geen sprake meer kan zijn, maar dat beide errrm… rassen echt wel tot de mensen behoren. En laat hiermee dan maar alles gezegd zijn.
  • Oh. Qua gizmo-gehalte kan dit wel tellen.