(titel vergeten)

(Het moet van voor de tijdrekening geweest zijn dat wij nog eens zo lang hebben uitgeslapen.)

Net zoals vorig jaar hebben we genoten van het vuurwerk, dat ons van alle kanten van de stad belagerde. Een schitterend gefluit en gepop (het leek wel popcorn), nauwelijks overstemd door de horden die de straat opstormden om iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen. Heerlijk dat zoiets zich nog voordoet.

Allerbeste wensen, veel geluk en gezondheid, en moge een onoverzichtelijk fortuin uw deelgenoot worden.

(Ik heb er een goed gevoel over: 2006 wordt een knaller van een jaar.)