compliance

informatie is het belangrijkste aspect van het internet. die informatie (voor iedereen) toegankelijk maken is de belangrijkste taak van de webdesigner information architect webmaster persoon of organisatie die op het internet publiceert.

hoor mij bezig. vroeger zou ik bij hoog en bij laag beweerd hebben dat niet de informatie, maar de presentatie het belangrijkste was. maakt niet uit of je kan lezen wat er staat, het moet goed ogen. beide gaan natuurlijk hand in hand (tot op een zeker hoogte), al was het maar omdat goed gepresenteerde informatie gemakkelijker ingang vindt.

maar goed. twee ‘dingen die op mijn zenuwen werken’:

ding 1: standards compliance is de holy grail van het internet.
nope. maar toegankelijkheid is dat wel. regel 1 voor een succesvolle website is overigens niet de inhoud, maar wel de beschikbaarheid van die inhoud. standards compliance is daar een middel toe, maar niet het doel op zich.

ding 2: client side toestanden. behalve html rendering zie ik de noodzaak van client side niet in.
de dooddoener javascript? waarom? om de css aan te sturen? (vergelijk eric meyer’s oplossing met de preference page van brad choate)
leuke gizmo’s, en leuk voor spelletjes, maar niet noodzakelijk. alles wat ‘noodzakerlijkerwijs’ client side gebeurt kan ook (en beter en veiliger en zonder 27 hacks voor de verschillende browsers) server side gebeuren. (groot gelijk michel)
client side css hacks? doe het maar liever zoals mark pilgrim voorstelt

In lieu of CSS hackery […] I have decided to handle browser differences with mod_rewrite. Each page links to two stylesheets: mu.css and om.css. Everybody gets mu.css, and the bulk of my styles are defined there. But for browser-specific workarounds, om.css gets redirected based on rules I set up in my .htaccess file

BTW het is al evenmin noodzakelijk dat sites er exact hetzelfde uitzien in elke browser. zorg er enkel voor de inhoud beschikbaar is in elke browser. want de zaken aanpakken zoals b&o, kan gewoon niet. bezoek hun site maar eens met bvb phoenix, dan krijg je dit te zien. ugh.