mahy

De daad bij het woord voegende, ben ik gisteren naar het debat in de vooruit gaan luisteren. Ik neem er even mijn notities bij.

De meest gehoorde opmerkingen waren

  1. Er zijn emotionele en rationele argumenten, en de laatste tijd is er teveel nadruk gelegd op dat emotionele.
  2. Zalen zijn er eigenlijk al genoeg in Gent.

Een waarheid als een koe. Bij (1) had ik ze graag ook horen zeggen dat het tijd was om het rationele met dat emotionele te verzoenen, maar dat kwam er maar niet uit. Al zou het meteen al wel de ganse discussie naar hun voordeel laten doorwegen.

Vooral (2) vond ik niet onbelangrijk. Er zijn al zalen genoeg in Gent. Dat, gekoppeld met het argument: er is geen geld om het wintercircus te restaureren, liet mij achter met een zeer groot vraagteken. Als er geen geld is, en er zijn al zalen genoeg, waarom dan, in godsnaam, kan er geld uitgetrokken worden (vijfentwintig miljoen euro alstublieft) voor het megalomaan project dat het Forum is?

Waarom, en die vraag werd wel een paar keer aan de oppervlakte gesteld, maar nooit beantwoord, waarom werd en wordt het ontwerp voor het forum niet gekoppeld aan het circus? Ik ben het onvoorwaardelijk eens met Koen Van Synghel (ik herhaal het hier nog maar eens):

Het zou mooi zijn als er met de wetenschap en de commentaren van nu niet alleen een debat, maar ook nog een ontwerpronde zou worden gevoerd met de twee ontwerpteams die om verschillende redenen zich hebben onderscheiden. Want zo’n ’tweede zit’ zou de stad zeker goed uitkomen, te meer nu het Circus – dat kunstmatig uit de wedstrijd werd gehouden – weer volop meespeelt op het forum van de stad. Bij de drie ontwerpen valt trouwens op dat het Circus (Mahy) een prominente plaats krijgt in de stedenbouwkundige lay-out.

Dat het circus tegen de vlakte moet, is bijna onvermijdelijk. Het gebouw verkeert in dermate slechte staat, dat bijna alles moet worden vervangen of hersteld. Bovendien is slechts heel weinig van het gebouw nog ‘origineel’ te noemen: sinds de jaren ’50 werd het circus door Mahy bijna volledig verbouwd (Eric Balliu). Volgens het verslag van Didier Nachterghaele (SOB Gent):

  • de koepel en de vijfde verdieping moeten worden gesloopt
  • op de derde bouwlaag in het tweede gebouw (rechts vanuit de ingang aan de Lammerstraat als ik mij niet vergis) is het hout volledig verrot
  • het derde gebouw (achteraan ?) moet volledig worden gesloopt
  • enkel de paardenstallingen (in het tweede gebouw zijn nog OK)
  • er zijn ook vragen over het dragend vermogen van het gebouw, wat alles te maken heeft met de erbarmelijke staat van het beton

Het gebouw beschikt over ongeveer 10.000 m2 vloeroppervlakte. Als het gebouw zou hersteld worden, worden de kosten geraamd op minstens 15 miljoen. Een break even is dan enkel mogelijk door het vloeroppervlak uit te breiden, en dat kan enkel door de ronde structuur weg te halen. Gelukkig was men het daar min of meer eens over: de footprint (Geert Versnick) van het gebouw moest blijven bestaan.

Wat moet er gebeuren met het gebouw? Volgens Eric Balliu (die het gebouw eerder al bijna tot een bioscoopcomplex had omgebouwd), kunnen we het beter tegen de vlakte gooien. Er kan een open ruimte van gemaakt worden, met een stadspark en een soort amfitheater, waar dan bvb Jazz in ’t Park zou kunnen plaatsvinden.

Een andere mogelijk was het gebouw omvormen tot stadsbibliotheek (op voorwaarde dat er iets aan het dragen vermogen werd gedaan): de administratieve diensten van de stad zijn aan uitbreiding toe, en die zouden dan de huidige gebouwen van de bibliotheek kunnen gebruiken.

Een discussie is er niet echt geweest, en echte voorstellen waren er al evenmin. Een nieuw debat werd beloofd, maar ik had vooral het gevoel dat deze bijeenkomst een zoethoudertje was van het stadsbestuur.

Hopelijk komen er toch meer mogelijkheden tot inspraak van de Gentenaars in de plannen voor de ruimtelijke ordening (in de ruime zin) van ’t stad. Een nieuw debacle zoals ’t Zuid kunnen we best missen, en ik kan me maar niet ontdoen van de indruk dat het met het Forum niet echt de goede weg opgaat. Het zou trouwens niet slecht zijn om voor dergelijke grootse projecten een referendum te organizeren.