nog (altijd) niets gewonnen

Nieuws van de Gentse Feesten fotowedstrijd: noch Michel, noch ikzelf hebben al iets gewonnen, of werden vermeld in de selectie bij de winnaars.

Edoch, niet getreurd, want zowel Michel als ikzelf hebben een vermelding bij de Feestenfoto’s 2004 onder dinsdag 20 juli (op de onderste rij: de linkse en de rechtse foto –voor wie nieuwsgierig zou zijn).