holy crap batman

Fuck!
Fuck. Fuck. Fuck. Fuck. Fuck. Fuck. Fuck.

(Gelieve het eerste woord alleenstaand en duidelijk geprononceerd uit te spreken, en de rest in snelle opvolging —staccato.)

Het voorspelde niet veel goeds toen er plots twee dagen zonder entry voorbijgingen bij Michel. Maar hier had niemand zich aan verwacht (least of all hijzelf waarschijnlijk).

Hang in there.