bloggers: bloedzuigers

Weg met De Crem, zo gonst het precies overal door de Grootsche Vlaemsche Blogoosfeer! Maar ik zeg u, waarom stoppen bij onze Zatte CD&V-er, Vlaenderens Trots in de Verenigde Staten, partijgenoot van de meest verlichte Premier aan wie we ons in dit en alle vorige levens hebben mogen onderwerpen? Neen, dit kan niet volstaan.

Want, waarde lezers, gisteren nog heb ik in een links dagblad moeten lezen, hoe één van hun columnisten, die somtijds luisterend naar de naam Hugo Camps, de bloggers in één pennentrek over dezelfde kam waarmede Pieter De Crem des ochtends zijn haren weerbarstig tegen de wind mag instrijken, heeft gescheerd! (*) De snoodaard noemde ons aldaar, en ik citeer: ‘bloedzuigers’, en hij voegde daaraan toe, en ik citeer alras opnieuw: ‘niet mijn favoriete gedierte’. Den schalk schrijft in onverlaten overmoed:

Bloggers: bloedzuigers, niet mijn favoriete gedierte.

Ik verpoos even, en wacht tot de storm boven de blogosfeer nu pas echt uitbarst! Massahysterie! Lynchmobbing! Ophangtouwgetrek! Bloedgeruik! Pek ende veren! Geef ons gauw ene stok, wij hebben reeds menige hond om te slaan. Voorwaartsch, kameraden, om dat Vlaemsche Bloggersvolk ten strijde te leiden!

(*)  Jawel: gescheerd, en niet geschoren!

7 gedachtes over “bloggers: bloedzuigers”

  1. Wat Maarten zei, en het feit dat Camps dat niet voor het parlement gaat vertellen. En niet in termen van “bloggers zijn gevaarlijk”.

    Het verschil tussen een mening uiten in een dagblad, en als minister in functie voor het parlement verklaren dat dagbladen gevaarlijk zijn.

    Vervang ‘blad’ door ‘blog’.

  2. Mja, ik heb de column van Camps (drie keer) gelezen en de zin “Bloggers: bloedzuigers, niet mijn favoriete gedierte.” kan je ook zo lezen alsof hij dat (die zin) in De Crem zijn mond legt. Zeer dubbelzinnig.

Reacties zijn gesloten.