autofictie (bis)

Dit weblog beantwoordt aan dat beeld van autofictie: een realistisch raamwerk waarbinnen zich evenementen afspelen die voor waar kunnen worden aangenomen.

Dat concept is iets wat ik u eerder al via mijn disclaimer heb geproberen Diets te maken, maar soms kan het nuttig zijn u daaraan te herinneren. Dat betekent overigens niet dat dit weblog geen greintje waarheid zou bevatten –al neemt u dat, on the record toch maar beter aan– maar veeleer dat feiten en toestanden op generische wijze worden beschreven.

Verhaaltjes zijn waar, verhaaltjes zijn gelogen. Eigenlijk maakt het niks uit, en gelooft u maar best wat u wilt. Maar denkt u nu echt dat ik mijzelf zou compromitteren?