hetere maandag

Onlangs kregen we immers ook een uitnodiging in de bus van Frank Beke, burgemeester én voorzitter van de Stuurgroep van het Project Gent Sint-Pieters, voor een informatieavond op maandag 3 oktober om 20 uur in de Congreszaal van het ICC, in het Citadelpark.

De Stuurgroep hecht hierbij bijzonder veel belang aan kwaliteitsvolle communicatie en stelt daarvoor de nodige mensen en middelen ter beschikking.

Gezien de schaal en de complexiteit van dit project hebben we de nodige tijd genomen om alle mogelijkheden en alternatieven te laten bestuderen. Dit betekent dat we alle verschillende varianten met pro’s en contra’s grondig in kaart hebben gebracht en onderzocht. Op basis hiervan werden de grote krijtlijnen van het project uitgezet.

Het klinkt goed, al was er volgens de geruchten op de buurtvergadering deze zomer geen wijzigen meer aan, aan de beslissing van Beke en het stadsbestuur. Hopelijk hebben ze effectief geluisterd naar (o.a.) de bemerkingen van het buurtcomité, en mogen we meer dan enkel lijdzaam ondergaan wat over onze hoofden heen reeds werd beslist. Laten we er voorlopig toch maar het beste van denken.

Het klinkt immers allemaal goed, en met de nadruk op communicatie komt vanaf 3 oktober een Infopunt beschikbaar in het districtsgebouw van de NMBS-groep op het Koningin Maria Hendrikaplein 2. U kan ook nog terecht op de website van de stad (http://www.gent.be/sintpieters/), en in de loop van oktober komt er bovendien een heuse projectsite.

Maar vergeet dus vooral die infoavond niet, op maandag 3 oktober om 20 uur in de Congreszaal van het ICC, in het Citadelpark.