technorati tags in MT

Terwijl ik toch bezig ben: de implementatie van Technorati Tags in Movable Type. (Voor de niet-dynamische publicatie van uw MT blog. Dit is tenandere de standaard manier, tenzij je bij Build Options zelf voor een andere manier dan Build All Templates Statically hebt gekozen.)

Stap 1:
Download de TechnoratiTags plugin bij 90% Crud.

Stap 2:
Plaats TechnoratiTags.pl in uw MT plugins directory (bijvoorbeeld cgi-bin/plugins). De andere files kan je negeren.

Stap 3:
Zorg ervoor dat bij uw entry ingave- of editscherm, het veld Keywords zichtbaar is (je kan dat zichtbaar maken via Customize the display of this page). In dat Keywords veld geef je uw technorati tags in. (Opgelet: tags scheiden door spaties; spaties in samengestelde tags vervangen door een + teken.)

Stap 4:
Waar van toepassing (bvb in uw Main Index en Individual Entry Archive templates) maak je uw technorati tags zichtbaar via de volgende errm tag:

  1. <$MTTechnoratiTags$>

In mijn geval worden ze enkel getoond wanneer er iets ingevuld is, op de volgende manier:

  1. <MTIfNonEmpty tag="EntryKeywords">
  2. {technorati tags <$MTTechnoratiTags$>}
  3. </MTIfNonEmpty>

That’s all there is to it.