et pour les wallons

Het is goed voor een nobody zoals uw dienaar op een onbetekend weblogje voor een beperkt publiek wat keet te schoppen en (ander)halve waarheden te verkondigen goed voorzien van de nodige grootspraak. Maar van een minister –een persoon in openbaar ambt– verwacht men toch enige nuance.

Demotte zelf interpreteert de stellingname van de Vlaamse ziekenhuizen als “een weigering te besparen, ofschoon er ook in Vlaamse ziekenhuizen af en toe iets mis gaat, zie Dodoens”

Neem dan eens een voorbeeld aan dit:

SP.A-voorzitter Steve Stevaert zegt dat hij “ondubbelzinnig gewonnen is voor het gelijk leggen van de lat en voor het wegwerken van onverantwoorde verschillen”, maar dat het onjuist is “alles te reduceren tot het communautaire: de prijzen van de geneesmiddelen zijn te hoog in noord en zuid”.

(Al zou Stevaert zichzelf niet zijn als hij dit er niet aan toevoegde: Bovendien, merkt hij op, zijn er ook verschillen tussen Vlaamse ziekenhuizen: “Waarom zijn de Limburgse goedkoper dan de andere ziekenhuizen in Vlaanderen?”)

De Staten-Generaal van de Vlaamse Ziekenhuizen (een primeur in ons landje) zette hun beweringen kracht bij met de volgende cijfers:

Ze staafden hun stelling met cijfers. In de medische beeldvorming moet volgens de minister 23 miljoen euro bespaard worden. Als men het ‘Vlaams profiel’ oplegt aan alle ziekenhuizen, wordt meteen 49 miljoen euro bespaard. Voor de klinische biologie wordt het budget met 12,8 miljoen euro overschreden. Als de Waalse en de Brusselse ziekenhuizen zouden werken zoals de Vlaamse, wordt 59 miljoen bespaard. Zo vonden ze op een drafje 130 miljoen besparingen.

Niemand verwacht dat Demotte beweringen zomaar aanneemt, maar wel dat hij er zich ontvankelijk voor stelt. Ik heb van Maerlant al genoeg horen opdreunen (Wat wals es Vals es) door de flaminganten.