In de Rue de mosquée

Onder de hoofding integreer eens uw medemens publiceerde DS dit weekend een aantal cijfergegevens over de allochtonen in België. Of waren het de moslims? Of was het alleen in Vlaanderen?

In elk geval: breaking news @ eleven: Geen enkele straat in Vlaanderen heet Moskeestraat. Dat komt ervan de Spanjaarden zo snel aan de deur te bonjouren destijds.

(Ik neem voor het gemak het lijstje maar even integraal over. Bron: DS)

 1. 0 straten in Vlaanderen heten Moskeestraat. Er zijn 306 Kerkstraten of varianten zoals Oude Kerkstraat
 2. 1 Moslimexecutieve die alle moslims in België moet vertegenwoordigen, maar vanuit Vlaanderen onder vuur ligt
 3. 5 procent van de inwoners van het Vlaamse Gewest heeft niet de Belgische nationaliteit
 4. 5,96 procent van de allochtone leerlingen moet zittenblijven in het lager onderwijs, bij autochtonen is dat 1,88 procent
 5. 5 à 6 keer is de kans groter voor een allochtoon om werkloos te zijn dan voor een autochtoon
 6. 35 procent van Turken en Marokkanen is jonger dan 18, bij autochtonen is dat 18 procent
 7. 45 landen waaruit in België wonende moslims afkomstig zijn
 8. 57 procent van de in België verblijvende Maghrebijnen en Turken woont in Brussel
 9. 71,2 procent van de allochtonen heeft leerachterstand in het ASO, bij autochtonen is dat 32,33 procent
 10. 300 imams zijn in België actief
 11. 312 klachten werden vorig jaar ingediend wegens discriminatie op de arbeidsmarkt
 12. 328 moskeeën zijn er naar schatting in België
 13. 400 Belgen per jaar bekeren zich tot de islam in de grote moskee van Brussel
 14. 7.000 allochtone ondernemers in Antwerpen
 15. 402.823 moslims in België, schatting in 2004. Dat is 4 procent van de bevolking
 16. 500.000 euro sturen Belgische allochtonen dagelijks naar hun vaderland

Wat kanttekeningen bij het begin van hun nieuwe reeks (anders dan de non-informatie over de Moskeestraat).

In het begeleidend en inleidend tekstje heeft DS het over de moslims: De Standaard duikt ruim een week lang onder in het sociaal, cultureel, religieus, economisch leven en denken van de moslims in België. Edoch, het cijfermateriaal onder 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14 en 16 betreffen cijfers over de allochtonen, waarvan we mogen aannemen dat ze niet allemaal moslim zijn.

Laat u ook niet te veel overdonderen door de (grote) cijfers. Laten we voor het gemak van de berekening even aannemen dat ale allochtonen moslim zijn, dan is die 500.000 EUR per dag 1,25 EUR pp/per dag ofte 465 EUR pp/per jaar. Niet echt wat je noemt kapitaalvlucht. Hoeveel Belgisch geld zat er weer verborgen in het buitenland?

(Niet zoveel kritiek, Bruno, straks komt ge nooit op de DS blog lijst (cfr LVBlog), of in aanmerking voor hun artikel partnership.)

Over de rest van de cijfers kan ik niet te veel zinnige dingen zeggen, dus ik hoop dat de serie deze week wat verduidelijking zal scheppen. Ik ben bijvoorbeeld benieuwd naar de reden voor de achterstand in het onderwijs (ik heb alleen een zeer stereotiep vermoeden dat hopelijk door DS zal bijgestuurd worden). En gaan die 312 wegens discriminatie op de arbeidsmarkt enkel over discriminatie tov allochtonen? Ik ben benieuwd.