Herman Leonard, 1923-2010

Duke Ellington, by Herman Leonard

Ze vallen weer bij bosjes. Willem Breuker (RIP 23/07/2010), Abbey Lincoln (RIP 14/08/2010), en ook jazzfotograaf Herman Leonard (RIP 14/08/2010). Leonard is de auteur van de archetypische jazzfotografie: prachtige beelden in tegenlicht (Duke Ellington, hierboven), de kringelende rook van een sigaret. Het meest bekende is mogelijks het beeld van Dexter Gordon (hieronder). Feit is, Herman Leonard heeft mee ons collectief beeldgeheugen voor jazz bepaald.

Dexter Gordon, by Herman Leonard