Armoede: de vaststellingen zijn schokkend en zorgwekkend

Vanochtend werd mijn aandacht getrokken door een voorbijflitsende titel in mijn nieuwslezer: Eén op vier kinderen woont in huis zonder toilet. Die bewering leek mij zo hallucinant dat ik even op zoek ging naar de bron.

Decenniumdoelen 2017 presenteerde vandaag de vierde Armoedebarometer (pdf). In het begeleidende persbericht (pdf) worden een aantal dwingende cijfers opgelijst:

  • Het aantal mensen die de eigen Gezondheid als slecht tot zeer slecht ervaren is gestegen. Lager geschoolden leven nog steeds minder lang in goede gezondheid dan hoger geschoolden. 29,2% van de eenoudergezinnen moet gezondheidszorgen uitstellen om financiële redenen.
  • De gevolgen van de crisis zijn ongelijk verdeeld: kansengroepen hebben meer kans op werkloosheid voor langere tijd. Vooral de ouderen, jongeren en laaggeschoolden ondervinden meer schade door de crisis. 15,7% van de jongeren zijn werkloos. 6% van de kinderen groeit op in een gezin zonder inkomen uit betaalde Arbeid.
  • De druk op het Inkomen is zeer groot. 10,1% van de Vlaamse bevolking heeft een inkomen onder de armoedegrens. 22,3% van de eenoudergezinnen leeft met een verhoogd armoederisico. 18,6 % van de kinderen leeft in een huishouden dat aangeeft het moeilijk te hebben om rond te komen.
  • 40,0% van de huurders woont in een woning van ontoereikende kwaliteit of een gebrek aan comfort. 25,4% van de kinderen woont in een woning waar men niet over bad, toilet, centrale verwarming of warm en stromend water beschikt.
  • Op het domein van Onderwijs zien we dat 13,4% van de 15-jarigen laaggeletterd is.
  • 17,4% van de mensen kan zich niet één week vakantie weg van thuis veroorloven, voor de kinderen is dat 18,9%

Ik word daar een beetje stil van.

Geen nood, amper een jaar geleden berichtte de media nog dat de gemiddelde Belg beschikt over een vermogen van 67.200 euro.