onverwoestbaar

Zoek eens in Google op “Dan Koster” CD (of sla de morgen open op pagina twee), en lees de onrustwekkende resultaten:

Dan Koster was unpacking some of his more than 2,000 CDs after a move when he noticed something strange. Some of the discs, which he always took good care of, would not play properly.

His collection was suffering from “CD rot”, a gradual deterioration of the data-carrying layer. It’s not known for sure how common the blight is, but it’s just one of many reasons that optical discs, including DVDs, may be a lot less long-lived than first thought.

Het probleem zit hem eerder in de bovenste laag (met het label), dan in de onderkant, waar de bescherming veel groter is. Het aluminium laagje dat het licht van de laser van de cd-speler reflecteert, is door een dun laagje lak gescheiden van het cd-label. Als dat niet goed is aangebracht, kan er lucht binnendringen, die het aluminium doet roesten.

For maximum longevity, discs should be stored vertically and handled only by the edges. Don’t stick labels on them, and in the case of write-once CDs, don’t write on them with anything but soft water-based or alcohol-based markers. Also, like wine, discs should be stored in a cool, dry place.

Tijd om toch maar eens alle CDs op de computer te kopiëren? Is CD-rot gedekt door de verzekering?