cordon politique

Grootinquisiteur Pieter De Crem keert zich tegen het cordon sanitaire. Niet omwille van enige geldige reden, maar hij vindt van CD&V: We zijn een politieke partij en moeten maken dat we de verkiezingen winnen.

Het cordon sanitaire is contraproductief en heeft zich tegen ons gekeerd. Door de groei van het Blok worden VLD en SP.A in een monstercoalitie gedreven en keert de feitelijke schutskring zich tegen ons. Wij spelen niet langer mee in het cordon sanitaire. Onze kiezers en kaderleden begrijpen de zin van dat cordon niet, zelfs niet de braafste en hypergemotiveerde CD&V’er.

Hoewel De Crem graag paars beschuldigt van samenzweren met het blok, zal op deze manier CD&V de eerste zijn die zich aan dergelijke pratijken bezondigt. Ofte, het bloed kruipt waar het niet gaan kan.