zinloos

Cathy Brolet (criminologe aan de VUB) heeft gelijk, wanneer ze zich in DM uitlaat over de zinoosheid van het nieuwe epitheton in de verhipte uitdrukking rond geweld. (Jammer genoeg heb ik geen toegang meer tot DM online, dus ik parafraseer een paar stukken.)

In tegenstelling tot door de media (en de politiek) wordt voorgehouden, is de jeugdcriminaliteit niet noemenswaardig gestegen. Geweld is niet extremer geworden, wel is de tolerantie t.o.v. geweld aanzienlijk kleiner afgenomen. Feiten die vroeger geen aandacht kregen, belanden nu plots voor de rechtbank.Jongens die onder een duikplank zwemmen om een meisje vast te grabbelen van zodra ze in het water ligt, bijvoorbeeld. Vroeger stapte je voor zoiets niet naar de politie. Nu wel, en dan wordt zo’n feit plots ‘aanranding’. Let wel, dit gaat over puberale kwajongensstreken, niet over zware zedenfeiten of vergrijpingen hé.

U zou liever niet zien dat er nog een nieuwe jeugdgevangenis bijkomt.

(fel) Bent u ooit al in de gesloten instellingen van Mol of Kasteelbrakel geweest? Dat zijn ook gevangenissen hé. Er is prikkeldraad en er wordt met plastic messen en vorken gegeten. Alleen, die jongeren worden binnen de muren constructief beziggehouden. Dáár zou geld moeten ingestoken worden, niet in gevangenissen waar pubers gewoon opgesloten worden. iedereen weet dat dat soort gevangenissen enkel voor meer recidivisten zorgt.

Voor de misverstaanders (u weet wie u bent), dit doet geen enkele afbreuk aan het individuele leed van de slachtoffers, noch aan de noodzaak van de bestraffing van onrecht. Maar misschien wordt het tijd dat de media wat minder koren op de molen van het VB legt. Andere slachtoffers, in vergelijkbare situaties, krijgen dan plots weer (bijna) geen aandacht. Zo stonden er deze week nog minstens twee paragraafjes in DM over gelijkaardige gevallen. Zijn die dan niet goed genoeg voor een (witte) mars? Of zijn ze niet mediageniek genoeg? Was er geen journalist in de buurt? Of is het gewoon een geval van overdaad schaadt?

Wat ik bedoel: laat u niet zomaar op sleeptouw nemen door het emolandschap dat u wordt voorgespiegeld in de media. Voor de media blijft het immers commercie: hogere oplage/meer kijkcijfers betekent meer geld in het laatje. En daartoe moet men het publiek dan weer laten geloven wat het denkt te willen geloven. Moeilijk hé? Maar net daarom zijn de media meester in dit spel. Hoe denkt u anders dat Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws aan zo’n hoge oplage komen?

Een gedachte over “zinloos”

Reacties zijn gesloten.