insert title here

Dat komt ervan als je te lang twijfelt aan de titel. Dit had net zo goed ‘holiday’ als ‘forthcoming’ als ‘summertime’ als god weet wat nog kunnen heten.

Ach. Vakantie. Betekent nog steeds opstaan ergens tussen 6 uur en 7 uur, al weet ik niet of dit komt omdat henri sowieso vroeg opstaat, of omdat tessa in de eerste helft van de week nog gaat werken (en dus vroeg opstaat), of uit gewoonte (want ik wordt toch wakker ergens rond 5u30).

Maar wat een heerlijke dagen. En welk een goed weder. En welk een grootse (groteske ?) plannen werden gesmeed en worden in deze tijd tot uitvoering gebracht. Begin volgende week hoop ik hierover te kunnen berichten –en de enige reden waaropm ik het nu nog niet doe, is omdat ik hoop er een paar mensen mee te kunnen verrassen. Al denk ik dat er minstens twee zware vermoedens hebben. Maar ik hou er over op. Al dat geschrijf in het ijle wekt zelfs niet in het minst uw nieuwsgierigheid op, maar hooguit een beetje wrevel over mijn onbestemdheid. En mijn archaïsch Nederlands zal het er zeker niet beter op maken.

Nog dit, ik zou kunnen schrijven over de plaatsen waar henri en ik reeds naar op tocht zijn geweest, maar dat zou gewoon de verrassing weggeven.