recht op backup

Een of andere intellectually challenged Brusselse Rechtbank heeft het paard weer voor de kar van de platenmaatschappijen gespand. Privé-kopie van muziek-cd is geen recht zo beweren ze. Wie een muziek-cd koopt, mag daarvan een kopie maken voor eigen ge bruik, maar platenmaatschappijen zijn niet verplicht om die mogelijkheid te garanderen. (DM 15/09/2005)

Waarmee ze in één haal een streep trekken door de illegaliteit waarin die platenmaatschappijen opereren. Illegaal? Jawel, want elke platenmaatschappij heeft onderschreven dat ze enkel Red Book CDs zullen maken. Red Book is een standaard die werd ontwikkeld door Philips en Sony die (o.a.) de compatibliteit tussen de drager (de CD) en de afspeler (CD speler, discman) garandeert. CD’s voorzien van copy protection beantwoorden niet aan deze standaard, hoewel dit niet nadrukkelijk wordt vermeld op de betreffende discs. (Vaak wordt vermeld dat het om ‘copy protected‘ discs gaat, maar niet dat ze niet beantwoorden aan de Red Book standaard.)

Door de uitspraak van de Brusselse Rechtbank zal de muziekindustrie zich nu nóg minder genoodzaakt zien aan deze standaard te houden.