religie en theorie

Er is een verschil tussen religie en theorie, een beetje zoals tussen fictie en non-fictie. Religie is (blind) geloof, theorie is onderbouwd. Geen van beide hoeft dé waarheid te zijn.

In november had ik er al over bericht, over creationisme en intelligent design vs de evolutietheorie. De fundamentalisten bevonden zich toen nog in Amerika, waar men van enige mate van oogklepperigheid nog niet is dooggevallen. Tegenwoordig trappen echter ook de anders zo nuchtere Hollanders in dezelfde val: hun minister van Onderwijs en Wetenschappen, Maria van der Hoeven, heeft Het Licht gezien, en acht het nodig een groots debat over de evolutietheorie en de scheppingsgedachte op te zetten.

“We moeten erkennen dat de evolutietheorie niet volledig is, en dat we nog steeds nieuwe dingen ontdekken”, zei de minister.

Gelukkig maar. Stel u voor, dat de wetenschap was gestopt bij Copernicus, of Darwin. Of misschien eerder, zodat de aarde een platte schijf was, waarbij de schepen, die te dicht bij de rand durven te varen, gewoon van de aardbol, sorry -schijf, afgekieperd worden.

Maar zo ziet minister van der Hoeven het helemaal niet:

Ze ziet in een debat over deze leer alleen een manier om culturen en religies bijeen te brengen. Zo zagen haar critici het evenwel niet. Onder anderen de hoogleraar Genetica Ronald Plasterk zei dat de minister van Onderwijs blijkbaar niet in staat is om kerk en staat te scheiden. Van der Hoeven zelf meent dat er geen sprake is van een overtreding van die scheiding omdat Intelligent Design geen onderdeel is van een kerkelijke leer.

Als is dat dan weer een enorm naïve, maar tegelijkertijd verschrikkelijk gevaarlijke opvatting. Enter infiltration:

Achter de snelle verspreiding van Intelligent Design zitten een doordachte marketingstrategie en veel geld. Het denkwerk wordt onder meer geleverd door het Discovery Institute, gevestigd in Seattle, dat daarvoor over een miljoen dollar per jaar beschikt.

Doel: een met wetenschappelijke termen gelardeerd scheppingsverhaal verspreiden, dat er gemakkelijker in gaat dan bier in een student op een cantus.

Geocentrisme, heliocentrisme, maakt allemaal niet uit. De fundamentalisten zien ons liever eindigen zoals Giordano Bruno (nobody expects the Spanish Inquisition). Terwijl we bezig zijn, wordt het niet tijd dat we de Index terug sterk maken?

[Citaten uit DS: Nederlands minister wil debat over evolutieleer en Fundamentalisten willen Darwin weg.]

Ook DM bericht vandaag over het Nederlandse dwaalspoor: Nederlands onderwijsminister zet Darwins evolutietheorie voor aap, waarin de minister o.a. stelt:

Dat die dialoog meer iets is voor de godsdienstles en godsdienst volgens wetenschappers niet thuishoort in het wetenschapsonderwijs trekt de minister in twijfel. Ze vindt dat wetenschappers ook met de religieuze visies rekening moeten houden. “Als er verschillende opvattingen over evolutie zijn, moeten we die naast elkaar zetten”, klinkt het. Daarmee sluit de minister zich letterlijk aan bij de ID-aanhangers.

In België houdt men voorlopig het hoofd koel. Mieke Van Hecke, directeur Katholiek Onderwijs:

Voor zover ik weet leeft die discussie niet bij ons, simpelweg omdat ook katholieke wetenschappers de evolutietheorie al lang aanvaard hebben. […] Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, niet de politiek bepaalt de leerinhoud.

Een gedachte over “religie en theorie”

  1. Vanaf nu: De wereld is rond, maar Nederland is plat. En al wie het niet wil geloven: op de brandstapel!

Reacties zijn gesloten.