verhoorblad

VERKLARING:

Ik wens Nederlands te spreken en deze taal te gebruiken bij de verdere rechtspleging.

Huidig verhoor begint om 17.27 uur.

Ik neem kennis dat:

  • ik kan eisen dat de vragen die u mij stelt evenals de antwoorden die ik u geef geakteerd worden in de termen die gebruikt werden.
  • ik kan vragen dat een bepaalde onderzoeksdaad of een bepaald verhoor wordt uigevoerd.
  • dat mijn verklaringen voor de rechtbank als bewijs kunnen worden gebruikt.
  • ik kan gebruikmaken van de documenten in mijn bezit zonder dat het verhoor daarvoor wordt uitgesteld.
  • ik kan documenten laten toevoegen aan het PV van verhoor of laten neerleggen ter Griffie.
  • ik ben vrij om mijn verhoor te laten stoppen wanneer het mij past.

Heden op 13/04/2005 om 17.27 uur wens ik klacht neer te leggen voor het volgende.

Op 13/04/2005 om 16.50 uur bevond ik mij in de trein Brussel-Noord met bestemming Gent-St-Pieters.

Ik ben opgestapt te Brussel-Noord.

Op een bepaald moment stapt er een koppel op de trein, en dat in het station Brussel-Centraal, of Brussel-Zuid.

Ik zat reeds neer op de reizigerszetels toen dit koppel recht tegenover mij kwam plaatsnemen.

Op een bepaald moment is de vrouw beginnen onrustig reageren, en is daarop tegen mijn benen beginnen schoppen.

Naar mijn mening was er daar geen enkele reden toe.

Ze heeft dit schoppen tot drie maal herhaald, maar dit telkens met een tussenpauze.

Ik zat rustig te lezen in een boek.

Na de derde maal dat ze mij had geschopt, heb ik ook mijn benen verplaatst.

Ik heb haar proberen afweren.

Op dat moment is de vrouw heel hard beginnen roepen.

De vrouw heeft op dat moment een voorwaartse beweging gemaakt, en heeft zich op mij geworpen.

Op dat moment heeft ze ook met haar hand mijn geslachtsdeel aangeraakt.

De vrouw had ook een potlood (met vullingen) in de hand, en heeft hiermede ook gestoken richting van mijn geslachtsdeel. Bij deze daad heeft ze mijn geslachtsdeel gelukkig niet geraakt, maar heeft wel mijn bil geraakt.

De vrouw is wel verder blijven roepen, en heeft zich op vraag van een medereiziger verplaatst.

De man die in het gezelschap was van deze vrouw, heeft niets gezegd, en heeft niets gedaan.

Tijdens de reis, is de treinbegeleider verwittigd van dit voorval.

Ik ben door dit voorval niet gekwetst.

Ik wens hierbij niets meer toe te voegen.

U hebt mij goede lezing gegeven van mijn verhoor teneinde dit te wijzigen en/of aan te passen.

Ik heb vervolgens persoonlijk mijn verhoor gelezen en ik wil niet dat er wijzigingen worden aangebracht of dat er iets wordt toegevoegd op eender welke manier.

U brengt mij op de hoogte dat ik gratis een kopie kan krijgen van mijn proces-verbaal van verhoor.

Ik vraag om deze kopie te verkrijgen.

Ik heb geen enkele opmerking of tekortkoming te formuleren ten opzichte van uw interventie of van het huidig verhoor. Verder heb ik niets te verklaren. Mijn verhoor eindigt om 17.52 uur.

Na lezing volhardt en tekent,

2 gedachtes over “verhoorblad”

  1. Er is altijd wel sprake van agressie in die verhalen. Vorig verhaal kreeg er iemand een toek op zijn neus, nu dit… Mmm, ligt er iets op je maag ?

  2. @huug: “verhalen”? Ga je er van uit dat dit fictie is? Mij komt het in ieder geval zo geloofwaardig over dat ik denk dat het echt gebeurd is, maar ik kan me vergissen.

Reacties zijn gesloten.