ware feiten

Hierzie, Ludo Permentier, voor in uw taalblog. Daarnet wou ik nog even zien wat DS over De Indringer had te vertellen, en wat lezen wij: Hoewel los gebaseerd op ware feiten, is het verhaal soms ongeloofwaardig.

Een al te vaak misbruikte stijlfiguur is het pleonasme, waarbij een (veelal impliciet) reeds aanwezige eigenschap van een begrip, nog eens extra wordt vermeld. Het standaardvoorbeeld is “witte sneeuw”, of het ondertussen politiek incorrecte “zwarte neger”. Soms wordt het pleonasme gebruikt om een dergelijke eigenschap te benadrukken, maar al te vaak is het een gevolg van slordig taalgebruik.

Tot die laatste categorie moeten we ook het “ware feit” rekenen. Volgens van Dale is een feit: een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat => feitelijkheid, waarheid. M.a.w. onware feiten maken deel uit van die andere stijlfiguur, de contradictio (in terminis).

Correct is dus: “een film gebaseerd op feiten,” of “op ware gebeurtenissen”. Maar u zoekt beter niet op “gebaseerd op ware feiten” in het archief van DS, of op google.

Een gedachte over “ware feiten”

Reacties zijn gesloten.