koppie-koppie

De SP.A zal, op enkele onthoudingen na, dan toch het wetsontwerp over de auteursrechten goedkeuren in plenaire zitting. Verwacht binnenkort dus een nieuwe heffing op computers. En daar houdt het niet bij op, want:

Verder mogen de producenten allerlei technische belemmeringen inbouwen om het kopiëren te belemmeren. Als de gebruiker erin slaagt die te omzeilen, dan geldt voor privégebruik een soort gedoogbeleid.

Zodra die wet erdoor komt, wordt het voor de muziekindustrie in België legaal om slecht functionerende CDs te verkopen. En haar klanten verder als criminelen te behandelen. Al is er nog een waterkansje dat het niet gebeurt:

Officieel bepaalt de SP.A-fractie pas donderdag haar houding, maar nu al is duidelijk dat ze niet tegen het wetsontwerp zal stemmen. Tenslotte is dat een omzetting van een Europese richtlijn, klinkt het. Mogelijk onthouden enkele SP.A’ers zich, waarbij ze nogmaals hun protest tegen de heffing herhalen.

Zal de politiek wederom het geld volgen? Zullen Batman en Robin uit hun nare situatie ontsnappen? Tune in next time, same bat-time same bat-channel.