75 jaar vernederlandsing

Nederlands blijft de voertaal op de Universiteit Gent, zo lezen we in een perbericht op de website van de unief.

Geheel verwonderlijk is dat niet, gezien de historische context:

De nieuwe gedragscode voor het behoud van het Nederlands als onderwijstaal, komt precies op de 75ste verjaardag van de vernederlandsing van de Gentse universiteit. In 1930 was de UGent immers de eerste Belgische universiteit die het Nederlands als officiële onderwijstaal invoerde…

Bepaalde vakken kunnen evenwel (nog steeds) in een andere taal gedoceerd worden, zoals taalvakken, of indien het vak wordt gedoceerd door een buitenlandse gastprofessor. Volledig anderstalige opleidingen kunnen enkel in een aantal voortgezette opleidingen of indien de opleiding zich richt tot een internationale studenten.