gepakt

Als de mensen er eigenlijk zelf een beetje om vragen, dan wil
ik nog wel eens natrappen. Want, zo lezen we vandaag in DS: de Jong-VLD-voorzitter voelt zich gepakt.

Niet alleen voelt ze zich gepakt (een weinig smakelijke titel overigens, al niet in het minst omdat de voorzitter waarvan sprake, een vrouw is), ze voelt zich al herhaaldelijk misbruikt slecht geciteerd […] over het cordon.

Die woorden werden mij in de mond gelegd., zo pleegt ze, en de media een klein beetje kennend zou ik daar normaliter niet aan twijfelen. Wanneer die woorden echter herhaaldelijke keren in de mond gelegd worden, dan stel ik mij toch vragen bij die argumentatie. Vooral omdat ze dan ook nog steed te boek staat/staan als Hoewel Jong-VLD bij zijn cordon-standpunt bleef, beslisten de liberale jongeren niet langer hardop te protesteren.

Mevrouw Van de Vyver, een simpel advies: als u niet langer verkeerd wil geciteerd worden, en als uw tak van de VLD beweert niet langer hardop te protesteren, zet uw eigen woorden dan om in daden. Hou uw gezicht, of, indien u, in het licht van vrije meningsuiting of andere verkrachte termen, aan uw persoonlijke mening toch ruchtbaarheid wenst te geven, trek dan uw conclusies. Misschien komt uw filosofie niet langer overeen met het gedachtengoed van (de meerderheid van) die partij, en dat is uw goed recht. Maar na lang zeiken heeft de VLD eindelijk een standpunt ingenomen. Als voorzitter van de VLD Jongeren, dient u het standpunt van de partij te verkondigen; de rest houdt u binnenskamers. Dat vermindert meteen het risico op uit verband gerukt[e] citaten.