jong VLD

Ze bakken het wel bruin, die Jonge VLDers.

Eerst kregen we dit, na de naamsverandering:

Gisteren lieten de VLD-jongeren in De Morgen nog maar eens weten, dat – wat hun betreft – het cordon sanitaire begraven mag worden. Jong-VLD-voorzitster Dewi Van de Vyver: “We hebben het zelf gecreëerd en we zijn zelf in de val gelopen. Op basis van racisme werd er niet met het Blok gediscussieerd. Nu dat argumentje wegvalt, moeten we nieuwe argumenten zoeken. () Als blijkt dat een bestuursakkoord kan worden gesloten dat niet ingaat tegen de liberale principes, dan moet dat kunnen.”

Argumentje?
En nu lezen we dit, bij Waarde redactie in DS:

Somers daarentegen wil zo snel mogelijk de links-rechtstegenstelling begraven, maar gaat daarmee voorbij aan de perceptie bij de kiezer dat de VLD sterk naar links is opgeschoven sinds 1999. En toen de VLD nog rechts gepercipieerd werd, haalde ze een pak meer stemmen. [Tom Peeters, nationaal hoofdredacteur Jong VLD]

Brrrr. Hoe rechts hadden ze gedacht te gaan?