(that’s what i want)

Een nieuwe zaterdag, een nieuwe vacature. Met deze week deel twee van De Grote Salarisenqête. Waarin de verloning plots een pak(je) hoger lijkt te liggen dan vorige week.

En onder de titel: Ho€v€€l verdient een topmanager? krijgen we misschien wat meer inzicht in die 68.200 EUR spaargeld.

Voor elke functie ziet u een minimum- en een maximum-cijfer: het minimum is de mediaanbelongin voor kleinere organisaties, terwijl het maximum voor de grotere organisaties geldt. De CEO van een gemiddelde organisatie in België heeft tussen de 183.000 en 374.000 euro. CEO’s van de Belgische top-50 bedrijven verdienen ongeveer het dubbele: op total cash basis schommelt hun salaris tussen de 400.000 en 750.000 euro. CEO’s van bedrijven uit de BEL20 verdienen tussen 800.000 en 1.400.000 euro.

De cijfers komen van De Witte & Morel, 2004. In een interview met Nicolas Meire van DW&M lezen we het volgende:

De beste betaalde verdiener verdient in onze ondernemingen achttien keer meer dan die met het laagste loon. In internationale ondernemingen is die spanning groter. Als we die cijfers per land bekijken, is het verschil tussen minimum- en maximumloon bij ons niet overdreven, zeker niet als we vergelijken met Duitsland en Groot-Brittannië. […] De goeie topmanagers zijn schaars, en ze worden stilaan behandeld als topatleten.

Ondertussen heb ik ook inzage gekregen in de publicatie van de NBB. ‘Men’ heeft me echter verzocht die publicatie niet te verspreiden, iets waar ik me vanzelfsprekend ook aan zal houden. Er staan een aantal interessante gegevens in, maar niet de mediaan of de spreiding van het spaargeld. Ik vraag nog even aan mijn bron of ik toch niet een aantal gegevens mag gebruiken, en ik houd u op de hoogte. Zoals dat dan heet.