Waar is Henri? (The Hawaii edition.)

Hawaii door Bruno Bollaert

Doe u de moeite niet: de arme jongen zit thuis, bij zijn grootouders. Kon ik de klok terugdraaien, ik had hem waarschijnlijk toch meegenomen (school be damned), want hij zou het hier fantastisch vinden.