veiligheid

Didier Reynders (MR), minister van Financiën, is er blijkbaar op belust de stelling te bewijzen, waarin geponeerd wordt dat geld voor de regering belangrijker is dan verkeersveiligheid (cfr verborgen mobiele flitsers vs aanpakken van de zwarte punten). Zo staat deze ochtend te lezen in DS:

Vanaf deze zomer kunnen motorrijders de aankoop van beschermende kledij niet meer aftrekken van hun belastingen als beroepskost bij woon/werkverkeer. Dat besliste Didier Reynders (MR), minister van Financiën.

Wat een –al niet geringe investering voor een goed– motorpak meteen een stuk duurder maakt.

Het SP.A-kamerlid Magda De Meyer vindt dat een echte schande. “Een helm is wel aftrekbaar en het motorpak niet? Waar zit hier de logica? Dit is een fout signaal van de overheid, die veilig verkeer juist moet stimuleren.”

(De logica is waarschijnlijk dat een helm bij wet verplicht is, en een beschermend pak niet.)

In elke geval had het de gemeenschap een smak meer geld gekost (dan de inbreng van de motorkledij in de belastingen), had ik, bij mijn ongeval vorige maand, geen beschermende kledij gedragen. Waarschijnlijk lag ik dan nu nog steeds in het ziekenhuis, met een gebroken en ontvelde schouder, en zonder huid op mijn linkerdij (best case scenario).

Wat schreef ik vorig jaar, Anciaux is een idioot? Reynders mag alvast op hetzelfde bankje plaatsnemen.

[update] eventjes op de MAG (Motor Action Group) website gesurfd, en op het forum aldaar staat het volgende te lezen:

Graag uw aandacht voor de circulaire van 9 juli 2004 Ci.RH .241/559.092 die verstrekkende gevolgen heeft voor iedere motard die zijn beroepskosten bewijst. Volgens deze circulaire is beschermende motorfietskledij immers niet langer aftrekbaar.

De achtste alinea luidt: “Inzonderheid wordt aangestipt dat de kosten voor kledij krachtens de uitdrukkelijke bewoordingen van artikel 53,7°, WIB 92 niet als beroepskosten worden aangemerkt. Deze bepaling geldt evenzeer voor de kledijkosten van motorrijders (motorpak, handschoenen, laarzen, enz…). De helm kan daarentegen wel als een aftrekbare beroepskost worden aangemerkt.”

En gisteren stond er ook al een artikel over in het Belang van Limburg (en De Gazet van Antwerpen): Motorrijders vragen herinvoering aftrekbaarheid motorkledij.

Aanrader: bekijk ook de site (Stijn) Beuck voor verder informatie.