anciaux de populist

Anciaux is er als de kippen bij om zijn electorale kansen terug wat veiliger te stellen. Bekijken we even deze uitspraken uit Hoezo, Gent wordt niets gegund? met als onderschrift: Minister van cultuur Bert Anciaux droomt hardop van toparchitectuur in Gent (DM 30/092005).

Over het winnende ontwerp van Neutelings-Riedijk zegt hij het volgende:

Overigens, en als ik nog een fout mag aanstippen in het traject voor het Muziekforum: het winnende ontwerp voor het forum vond ik ook niet je dat.

Welk ontwerp dan wel zijn goedkeuring wegdraagt? Dat van Toyo Ito natuurlijk. Want laat dat nu net het ontwerp zijn dat ook door de Gentenaars zelf een warm hart werd toegedragen.

Misschien moeten we dan maar eerder aan een uitbreiding van het S.M.A.K. denken?

Geen sprake van. Het Forum-bis zal verrijzen aan de Waalse Krook, in het centrum van de stad. Geen haar op mijn hoofd ook dat eraan denkt om een winkelcentrum te integreren in het nieuwe Forum.

Naar de mond praten kan hij alvast. Dat deed hij ook al bij het begin van het project toen hij zijn medewerking toezegde voor het Forum. Vandaag belooft hij opnieuw? Maar wat was die uitdrukking alweer? Met een kluitje in het riet sturen? Of is het van het kastje naar de muur? Ah. Politiek.

virtueel

Bernard Dewulf moet maar advocaat worden. Want hij volgt niet helemaal; een zinnetje dat ook vaak wordt aangehaald in geteleviseerde rechtszaken, en waarmee de advocaat-held van dienst op zo’n ridicule manier een dermate absurde situatie wenst aan te duiden dat het voor iedereen wel duidelijk moet zijn wat nu eigenlijk de grond van de zaak is. Volgt u nog?

Wat Dewulf niet meer volgt, is het “virtueel flirten” en zelfs “virtueel vrijen”. Dat flirten en vrijen, daar kan hij nog wel inkomen, maar dat woordje “virtueel”, dáár heeft hij het moeilijk mee.

Virtueel, zegt het woordenboek, is “in werkelijkheid of werkzaamheid kunnende treden” en “slechts schijnbaar bestaand”. Juist, meneer Dewulf, maar ziet u, woordenboeken zijn niet altijd helemaal mee met de tijd. U precies ook niet, maar dat geheel terzijde. Virtueel staat hier voor de digitale realiteit. Een realiteit die men nogal eens uit het oog verliest, omdat ze vermeend vluchtig is, maar niettemin reëel blijft. Volgt u nog, of ga ik te vlug? (Ziet u, iedereen kan met woorden spelen.)

Virtueel flirten kan u zien als het equivalent van de hoofse brieven die in het achtiende-eeuwse Frankrijk bij de adel de ronde deden, en waarin Choderlos de Laclos ongetwijfeld een groot deel van de inspiratie vond voor zijn Les Liaisons Dangereuses. Want ik heb de indruk, meneer Dewulf, dat het voor u allemaal veel minder virtueel was geweest indien het flirten was vastgelegd op een met de hand geschreven brief, voorzien van een vleugje Chanel. Veel romantischer bovendien, weet ik u al denken.

Of dat flirten onschuldig was, of een reden tot scheiden, dat is in wezen iets voor het koppel zelf, en wanneer zij daar zelf niet uit raken voor een bemiddelaar, zoals het gerecht. Maar steekt u zich, als een would be advocaat-acteur, alstublieft niet weg achter dat woordje virtueel. Tenzij u een rol in nieuw-Vlaamsche soapserie ambieert.

Camps&Dewulf: Chatbox (PDF, DM 30/09/2005)

misc 20050929

Een paar tips om uw ochtend nog beter te beginnen.

  • Wie ook maar een klein beetje geïnteresseerd is in cultuur, is waarschijnlijk ook geïnteresseerd in de Zone 09 van deze week. ’t Is gratis!
  • Oproep aan alle macho-mannen of andere die denken dat ze onmisbaar zijn op hun werk en dusdoende liever met hun bacillen het gezonde deel van de werkvloer (en het openbaar-vervoer-publiek) aansteken: blijf thuis! (Deze boodschap werd u gebracht door de bond van paranoïde hypochonders.)
  • Welke leiderschapsstijl wend jij bij voorkeur aan? taakgerichtheid: 3 / mensgerichtheid: 5: Je medewerkers werken graag voor jou. Je geeft feedback die leidt tot bijsturing van hun productief (sic) én hun houding binnen het team.
  • Niet geheel onbelangrijk misschien: Controle op on line gedrag op het werk
  • Wij tellen af tot het Filmfestival. Bij gent.blogt zijn we alvast begonnen met de berichtgeving. Ook het programma vindt u reeds on-line.

man vs fish

Toegegeven, het is geen eerlijke strijd. Maar het levert wel leuke foto’s op.

“Hoezo, ik mag die mixer niet gebruiken?”

man vs fish (i)

En Henk is (net zoals de goudvis, en de mixer) een dankbaar onderwerp. Zie eens hoe trots hij is op zijn vangst…

man vs fish (ii)

(Binnenkort meer…)

Anciaux Liegt!

Gent wil geen nieuw Antwerpen worden, noch op politiek, noch op economisch vlak. Maar kan iemand alstublieft het overduidelijke bedrog van Anciaux uit de regering dumpen (en meteen ook Gent behoeden voor zaken zoals de opzet van Foruminvest die, vlakbij de originele miskleun, een nieuw Shopping Center Gent Zuid plant neer te poten) ?

Gent is veel te bescheiden, lezen we dan in de reacties. Gent is niet genoeg georganiseerd, Gent is te chaotisch, en dat zorgt er dan weer voor dat het niet coherent genoeg naar buiten treedt. Nochtans is Gent –als ik even mag navelstaren– duidelijk genoeg voor de Gentenaars. En is Gent met duidelijke plannen naar Anciaux gestapt, die daar, neofiet als minister, 50 miljoen voor opzij zette, vervolgens zijn staart introk en zijn ziel aan Antwerpen verkocht.

Weg met Anciaux! (Anciaux Liegt!)

met zijn bokkepoot tot in uwen slokdarm

Meesterlijk. Via Pietel bij Humo Liegt! terecht gekomen. Het eerste filmpje (Jongeren en Gezondheid) had ik gisteren net op TV gezien, maar het tweede is nóg beter.

Maar ga misschien eerst het filmpje bekijken voor ge verder leest: Jongeren & Geloof.

Gij zult branden in de hel! De duivel zal u verkrachten! Met zijn bokkepoot tot in uwen slokdarm, met zijn horens in uw gat, elke dag opnieuw! En elke dag opnieuw zult gij nadenken over al die keren dat gij ’t Huis van de Heer voorbij zijt gegaan zonder respect te tonen, en ik, ik zal vanuit het Paradijs pissen op uwen kop zodat uw ogen van de stoom zullen verbranden. Da ga’k ik doen!

Ik. Kom. Niet. Meer. Bij.

Hoe ongelooflijk Vlaamsch. Hoe ongelooflijk herkenbaar. Het had Daens kunnen zijn, of Jan Decleir. (Of is dat niet hetzelfde?) De manier ook waarop hij spreekt, de klemtonen die net op de goede plaats worden gelegd.

Verbroedering tegen verloedering. […] Zodat we die daverende spooktrein vol pokkepubers terug op het goede spoor krijgen… Hoever kan zelfspot eigenlijk gaan?

lights, camera, action

Toen ik vanavond aan het Noordstation kwam, vond ik daar een deel van ‘het terras’ afgezet. Binnen de grenzen van een roodwit plastic lint stonden een aantal modellen, een fotograaf met lichtmeter, grimeurs, een posse groupies, en twee spotlights om ‘u’ tegen te zeggen.

Ware het niet dat ik mijn trein moest halen (ik kon Henri toch moeilijk laten wachten), had ik zorgvuldig een aantal foto’s genomen. Maar helaas is mijn tijd tussen werk en trein dermate krap bemeten dat ik met moeite de scène in mij kon opnemen.

Met moeite, maar goed genoeg om een kwijlspoor achter te laten van ‘het terras’ tot spoor negen (en had ik zever genoeg, misschien wel tot in Gent). Niet zozeer om de modellen, die er wel succulent uit zagen, maar vooral om de omstandigheden waarin de fotograaf zijn werk mocht doen. De succulente modellen waarvan sprake werden immers belicht door spots waartegen de Belgische zomerzon een zaklamp was. En dan dacht ik aan mijn fotoshoot zondag en aan de is[o|i]mo waarmee ik het moest stellen –het voor het vrouwelijke fandom ongetwijfeld minstens even succulente model even buiten beschouwing gelaten.

Maar hoe mooi was de juffrouw onder de lamp(en) uitbelicht. Welk een schitterend contrast tussen gelaat en kleding en de droefgeestige achtergrond van het Noord moet dat niet hebben opgeleverd.

*zucht*