circus

Ondertussen heeft het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOB) het Circus Mahy gekocht. Voor twee miljoen EUR (+ de kosten van de sanering, die voor OVAM zijn).

Hopelijk kan het gebouw ingezet worden als nieuwe locatie voor de bibliotheek. Wachten op het nieuwe debat (en de haalbaarheidsstudies).

hell hole

Op diezelfde dinsdag stemden de Amerikanen massaal tegen het homohuwelijk.

De tegenstanders van het homohuwelijk, een thema dat in de VS al bijna een jaar in de actualiteit staat, hebben hun slag thuisgehaald. In elf Amerikaanse staten stemden de kiezers dinsdag voor een nieuw amendement dat volgens hen bij de Amerikaanse grondwet moet worden gevoegd en dat alleen een huwelijk tussen man en vrouw toelaat.

Wat is dat toch met die onverdraagzaamheid?
[Ontroerend hé, hoe kinderlijk naïef die laatste opmerking.]

sanctuary

California here I come? Basis voor alle wetenschap(pers) en vrijdenkers? De uitslag van het referendum van dinsdag lijkt alvast een stap in de goede richting: Californië voor onderzoek stamcellen.

De bevolking van Californië heeft dinsdag in een referendum ingestemd met extra geld voor menselijk embryonaal stamcelonderzoek. Die uitslag is een belangrijke nederlaag voor president George W. Bush, die een uitgesproken tegenstander is van dergelijk onderzoek.

Al heeft het natuurlijk wel weer (meer) met geld, prestige en een behoud van voorsprong (en macht) te maken.

Amerikaanse wetenschappers hopen dat Californië dankzij de uitslag van dit referendum een prominente rol kan opeisen op dit onderzoeksterrein. Zij hebben in de afgelopen jaren gewaarschuwd dat Amerika zijn positie op het vlak van embryonale stamcellen dreigt te verliezen aan landen als Groot-Brittannië, Israël en China. “Dit is een overwinning”, zei vanmorgen Paul Berg, hoogleraar aan de universiteit van Stanford tegen het persbureau AFP. “Wetenschappers uit Amerika en elders in de wereld die worden gehinderd in hun onderzoek zullen zich nu in California willen vestigen.”

Vooruitgang? Overwinning? Hmm.

boeken okt. 2004

Jajaja, ’t is weer zover. Bovendien boekenbeurs alom, maar ik zal er (helaas ?) ook dit jaar niet heen gaan –al zou ik graag die affiche van Cordelia in mijn bezit krijgen. Misschien schrijf ik eens naar boek.be.

We hebben ons ne keer in ’t Nederlands gesmeten (schreef hij met veel schwung, goed beseffende dat het eerste boek op zijn lijst Franstalig is).

  1. Les rivières pourpres (Jean-Christophe Grangé): ik had de film al twee keer gezien, en was er zeer over te spreken, maar ik ben toch heel blij dat ik ook het boek heb gelezen. Hoewel de verhaallijn zeer gelijklopend is, is het boek toch vele keren sterker (wat betreft plot). De film is visueel ijzersterk gemaakt, maar het einde van het boek is vele keren beter. Ondertussen is er een (filmisch) vervolg aan gebreid (Les rivières pourpres 2), maar de kritieken zijn verre van goed. Het scenario is niet van Grangé, maar van Besson (Subway, Le Grand Bleu, Le Femme Nikita, Léon), die deze keer ook de regie voor zich heeft genomen. Maar het boek is dus goed.
  2. Het verdeelde huis (Geertrui Daem): neen, bedankt. Het is geen slecht boek, maar hier had ik liever geen tijd in gestoken. Dit is een uiterst subjectieve bevinding, ik ga er geen argumenten voor geven, en ik kan best verkeerd zijn.
  3. De plaag (David Van Reybrouck): heerlijk proza. Van Reybrouck schrijft heel onderhoudend, en maakt van een schijnbare droge materie –een plagiaat van Maeterlinck– een zeer genietbaar verhaal.
  4. Slaap ! (Annelies Verbeke): Verbeke heeft haar debuutprijs niet gestolen. Ze beseft het zelf, maar dat mag natuurlijk geen bezwaar zijn. Hooguit voegt het wat toe aan de verwachtingen voor haar tweede boek. Lezen!
  5. Vrouwen en kinderen eerst (Peter Terrin): goed, maar niet overtuigend (voornamelijk de plotafwikkeling). Ik moet maar eens dringend zijn Blanco halen voor een tweede mening. Wordt dus vervolgd. (Of in beraad gehouden.)

En, voor wie het bijhoudt, ik ben ondertussen (eindelijk) in deel 1 van The Baroque Cycle (Quicksilver) begonnen, terwijl deel drie (The System of the World) onderweg is vanuit Amazon [FR]-land.

fallus in gandaham

Twee keer moest ik het herlezen, en evenzoveel keer werd De reuzenpenis van Jan Fabre over pagina 48 van mijn krant uitgesmeerd. Dank u, mevrouw Nimmegeers, ik heb in tijden niet meer zo gelachen. Uw argumentatie raakt kant nog wal. Of was het hele stuk echt humoristisch bedoeld?

De vraag of deze kunstenaar-van-één-thema – de man van de Gentse hespenzuilen die naar eigen zeggen als kleine jongen al insecten op naalden prikte – de geschiedenis zal halen, laat ik aan kunstcritici over. Fabre houdt van dode wezens, die ook ge-dode wezens zijn. Mijn moeder zei al dat je niet met eten moet morsen, en dat spinnen misschien ook wel lijden als je hun poten uittrekt. Maar zij kende dan ook niets van moderne kunst.

Een goede ad hominem om mee te beginnen (kunstenaar-van-één-thema). Een onwaarheid bovendien, want Jan Fabre staat bekend ook graag de blauwe bic ter hand te nemen, of zijn beelden wolken op te laten meten (al dan niet vanop het SMAK of vanop de rug van een schildpad). Gevolgd door een captatio die om medeleven spreekt; een kwinkslag die tegelijkertijd een knieval is, en waarmee je meteen alle autoriteit voor je verdere analyse verliest. Maar zij kende dan ook niets van moderne kunst. Wat een excuus voor de rest van uw betoog.

Het fallisch-sadistisch aureool is onloochenbaar. Fabre heeft er zelf geen moeite mee. Het gaat niet over heling en samenhang, maar over lijden en desintegratie. Aan welk soort wetenschap zou de doorspiesde kever dan een ode kunnen zijn? Aan de ‘wetenschap’ van dokter Mengele, kamparts in Auschwitz? Aan de vivisectie en de talloze martelsessies op dieren waar inspiratieloze derderangswetenschappers zich mee bezighouden? Of misschien aan het soort ‘wetenschappers’ dat het gifgas ontwikkelde waarmee Saddam de Endlösung van het Koerdische probleem kon afhandelen?

Huh? Waar komt dat allemaal vandaan? Alles wat lang en recht is, is een fallus, jajaja, dank u, dat hadden we sinds Freud allemaal al begrepen. Maar dan staat een op een naald geprikte kever plots symbool voor de holocaust. Hallo? Misschien verwijst het beeld ‘gewoon’ naar de entomolgie? U weet wel, één van die (toen) populaire wetenschappen die aan de basis liggen van de grote wetenschappelijke ontwikkelingen uit de 19e eeuw? En is de link met goh, pakweg Jean-Henri Fabre, entomoloog en voorvader van Jan, dan misschien zo moeilijk te leggen?

Fabre heeft iets te zeer zichzelf gekopieerd en is vervallen in een foute beeldspraak. Misschien was Panamarenko, die ik ooit opzocht tussen zijn vier levende papegaaien en naast zijn moeder, een betere keuze geweest. Of moeten we dit op zijn Belgisch oplossen, en ter compensatie op een ander stadsplein een ‘vrouwelijk’ monument oprichten?

Neen, alle obelisken afbreken, dat moeten we doen. En de kerktorens. Alleen het atomium, dat mag blijven, want die bollen, dat zijn net borsten. Of is dat dan ook weer niet vrouwvriendelijk genoeg, want de mannen, die kijken alleen maar naar borsten, nooit naar de vrouw. ’t Is godgeklaagd. Of wacht eens, misschien zijn het geen borsten, maar kloten? Het veelklotige atomium. Als dat geen epitheton is. Afbreken die handel.

Och mevrouw Nimmegeers, u houdt niet Fabre, en dat is uw goed recht. Maar zeg dát dan, en hang niet zo’n zielig verhaaltje op over een fallus en mannenheerschappij. U verliest er alleen maar uw zelfrespect mee.

Het artikel (een opiniestuk) komt uit DS, en kan je nu downloaden als PDF. En hier is een foto van die ‘Gentse hespenzuilen‘. En een artikel van vorig jaar uit The Guardian: Super fly guy .

zeiss lenzen

Voor wie er enigte interesse voor betoont: foto’s van de nieuwe Zeiss Ikon line-up, voorzien van verfrissende Japanse commentaren. [via]

Uit dezelfde thread komen ook al verdere prijsindicaties:

The initial lens pricing they are advising retail dealers also falls between Leica and Voigtlander but closer to Leica. For example the few German built lenses have estimated AU$ pricing between AU$3k and 5k. The Japanese lenses have pricing range of AU$1k to 2k. If the quality of optics and build are what we expect of Zeiss these could be very very competitive. But, what ZI does with the body will be interesting to see.

Ter info 3-5k AUD = 1,7-3k EUR; 1-2k AUD = 0,6-1,2 EUR

En –misschien iets officiëler– de Japanese list prices:

Biogon T* 2.8/21 ZM 120,000 Yen [880 EUR] Out in 2005
Biogon T* 2.8/25 ZM 105,000 Yen [770 EUR] December 2004
Biogon T* 2.8/28 ZM 95,000 Yen [700 EUR] December 2004
Biogon T* 2/35 ZM 95,000 Yen [700 EUR] November 2004
Planar T* 2/50 ZM 75,000 Yen [550 EUR] November 2004
[…]
No prices on the two lenses made in Germany yet (15 & 85).